PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > UKE: Orange zapłaci 0,5 mln zł kary

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/uke-orange-zaplaci-0-5-mln-zl-kary-6973.html
QR Code
UKE: Orange zapłaci 0,5 mln zł kary

W dniu 20 stycznia 2010 r. przed Sądem Apelacyjnym odbyła się rozprawa z apelacji wniesionej przez PTK Centertel od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 kwietnia 2009 r., którym SOKiK oddalił odwołanie PTK od decyzji Prezesa UKE nakładającej na Powoda karę 500 tys. zł w związku z niewypełnieniem warunków zapewnienia Telefonii Dialog SA dostępu telekomunikacyjnego, określonych w umowie o współpracy w zakresie połączeń sieci i zasad rozliczeń, polegającym na braku realizacji połączeń do numerów niegeograficznych usług audiotekstowych i sieci inteligentnej świadczonych w sieci Telefonii Dialog SA, tj. numerów 0-400,0-800,0-801,0-804.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację PTK.

W ustnych motywach wyroku Sąd stwierdził, iż wywiedzione przez PTK w apelacji zarzuty były bezzasadne.

Sąd Apelacyjny za niesłuszny uznał zarzut PTK, iż SOKiK naruszył przepisy postępowania poprzez pominiecie wniosków dowodowych złożonych przez PTK w odwołaniu. Sąd podzielił argumentację Prezesa UKE, że w sytuacji gdy przed sądem pierwszej instancji PTK nie złożyła zastrzeżenia, podnoszenie tego typu zarzutów w apelacji jest niemożliwe.

Sąd wskazał również, iż bezspornym jest, iż w okresie od 1.03.2007 r. do 26.02.2008 r. PTK nie realizowała na rzecz Telefonii Dialog SA, połączeń, do których była zobowiązana. Z ustawy Prawa telekomunikacyjnego wynika bezpośrednio, iż w przypadku niewypełniania warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego określonych w umowie Prezes UKE jest zobowiązany ukarać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego karą pieniężną. Podnoszony przez PTK argument, że ustalone w umowie stawki były efektem błędu jest zdaniem Sądu bez znaczenia w niniejszej sprawie. Zdaniem Sądu kwota nałożonej kary nie była wygórowana w stosunku do skali naruszenia, gdyż wynosiła jedynie 0,21% jej ustawowego maksymalnego wymiaru. Sąd stwierdził również, iż mimo faktu, że w momencie wymierzenia przez Prezesa UKE kary inne decyzje nakładające na ten podmiot kary finansowe za podobne przewinienia nie były prawomocne, to nie ulega wątpliwości, iż sam fakt wymierzenia takich kar (nawet jeśli PTK wniosła od nich odwołanie) uzasadniał twierdzenie Prezesa UKE, iż PTK w przeszłości nie stosowała się do przepisów ustawy Prawa telekomunikacyjnego.


Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 9 i 7 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości