PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > UKE rozpoczyna konsultacja w sprawie podziału TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/uke-rozpoczyna-konsultacja-w-sprawie-podzialu-tp-6282.html
QR Code
UKE rozpoczyna konsultacja w sprawie podziału TP

UKE opublikowało dokument konsultacyjny na temat zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego Telekomunikacji Polskiej.

Telekomunikacja Polska S.A. - operator o znaczącej pozycji rynkowej na większości rynków telekomunikacyjnych w Polsce, od dłuższego czasu stosuje praktyki dyskryminujące innych uczestników rynku telekomunikacyjnego, utrudniając lub nawet uniemożliwiając im stworzenie konkurencyjnych ofert rynkowych. Prezes UKE licznymi decyzjami administracyjnymi nałożył na operatora zasiedziałego obowiązki regulacyjne, takie jak m.in. obowiązek dostępu, obowiązek niedyskryminacji, przejrzystości czy kalkulacji uzasadnionych kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego, które nie przyniosły jednak spodziewanych efektów i nie poprawiły relacji oraz współpracy pomiędzy TP a operatorami alternatywnymi.

Jak wykazały przeprowadzone analizy i kontrole, a także skargi i wnioski wpływające do UKE oraz inne informacje otrzymane od operatorów alternatywnych, Telekomunikacja Polska S.A. stale uchyla się od wykonywania nałożonych na nią środków zaradczych. Pomimo licznych interwencji Prezesa UKE operatorzy alternatywni wciąż nie mają odpowiedniego, ustalonego na bazie zasady niedyskryminacji dostępu do usług hurtowych oferowanych przez TP. W konsekwencji nie są w stanie tworzyć ofert konkurencyjnych, mogących zainteresować użytkowników końcowych. Ponadto, nawet jeżeli danemu operatorowi alternatywnemu uda się świadczyć usługę detaliczną w oparciu o infrastrukturę TP, to z reguły jakość świadczenia usługi hurtowej przez operatora zasiedziałego, a także powtarzające się problemy techniczne, zniechęcają konsumentów do korzystania z ofert konkurujących z TP S.A. operatorów. W konsekwencji poziom rozwoju rynku usług szerokopasmowych w Polsce znacznie odbiega od średniego poziomu w krajach UE.

W ocenie Prezesa UKE jedynie wprowadzenie nowego i kompleksowego środka regulacyjnego jakim jest rozdział funkcjonalny jest w stanie skutecznie wyeliminować barierę w postaci postawy antykonkurencyjnej operatora zasiedziałego. Wyniki analiz wskazują, że rozdział funkcjonalny może ograniczyć negatywne skutki dla rozwoju konkurencji wynikające ze słabości systemu prawnego w Polsce, a także wpłynąć na zniwelowanie barier wejścia na rynek, co pomoże alternatywnym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym skutecznie konkurować z operatorem zasiedziałym.

Konsultowany obecnie dokument przedstawia istotę obowiązku rozdziału funkcjonalnego i jego podstawowe elementy. Pokazuje również dotychczasowe działania i ich efekty, a także analizuje obecną sytuację na bardzo istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego rynkach: detalicznego dostępu do Internetu oraz dwóch hurtowych rynkach świadczenia usługi BSA i LLU. Analizy te jednoznacznie wskazały, że zintegrowany pionowo operator - Telekomunikacja Polska S.A. posiada bardzo wyraźną przewagę rynkową nad pozostałymi podmiotami. Przykładem takiej sytuacji może być chociażby rynek usług dostępu szerokopasmowego, na którym pomimo upływu trzech lat od momentu wprowadzenia oferty ramowej na usługę BSA, liczba dotychczas udostępnionych w trybie BSA łączy stanowi zaledwie 4,7% wszystkich łączy xDSL operatora zasiedziałego.

W ocenie Prezesa UKE rozdział funkcjonalny będzie miał pozytywny wpływ na rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce, przede wszystkim powodując pojawienie się na rynku efektywnej konkurencji, a także wprowadzi w życie zasadę równego traktowania wszystkich uczestników rynku. Ponadto analiza wpływu rozdziału funkcjonalnego na rynek w Polsce przewiduje wiele pozytywnych zmian, zarówno pod względem różnorodności i dostępności atrakcyjnych cenowo usług dla użytkowników końcowych, jak i w obszarze inwestycji TP oraz operatorów alternatywnych.

Kierowany do konsultacji dokument zawiera również omówienie doświadczeń innych państw, związanych z podziałem operatora zintegrowanego pionowo, bowiem taki podział operatora (zarówno funkcjonalny, jak i strukturalny) stał się faktem już w kilku państwach, gdzie przyniósł pozytywne efekty dla całego rynku telekomunikacyjnego. W wielu innych państwach podział operatora narodowego jest rozważany jako skuteczne narzędzie, służące wprowadzeniu mechanizmów efektywnej konkurencji, maksymalizacji korzyści użytkowników końcowych oraz przyczyniające się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Z kolei w jeszcze innych krajach operatorzy o znaczącej pozycji na rynku sami wprowadzili stosowne rozwiązania (np. odpowiednie rozdzielenie systemów IT) zapewniające realizację obowiązku niedyskryminacji.

Wszystkie zainteresowane podmioty mogą wyrazić swoją opinię przesyłając ją na piśmie do urzędu.

Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Snipper 5.08.2009 @ 11:59
Według mnie TP przeżywa teraz bardzo ciężki okres.
Snipper 5.08.2009 @ 14:04
Ogólnie to TP rządzi na rynku telekomunikacyjnym ! Nie widze nic złego w tym, że dyskryminują innych na rynku. To w końcu zażarta walka o miejsce na szczycie!

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 5 i 15 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości