PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Upust hurtowy w 13 umowach BSA

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/upust-hurtowy-w-13-umowach-bsa-2510.html
QR Code
Upust hurtowy w 13 umowach BSA

Michał Gruszka, 12 listopada 2007, 10:01 (ostatnio zmodyfikowano w niedziela, 11 listopada 2007 o 19:01)
Tagi: Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

UKE przedstawił decyzje w sprawie zmiany umów o dostępie do sieci TP w zakresie opustu hurtowego za udostępniane łącza abonenckie TP.

W dniu 9 listopada 2007 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał trzynaście decyzji administracyjnych w sprawach prowadzonych z urzędu dotyczących zmiany umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (umowy BSA – Bitstream Access) w zakresie opustu hurtowego za udostępniane łącza abonenckie TP, zawartych pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a następującymi przedsiębiorcami:

Długie Rozmowy S.A.
eTel Sp. z o.o.
E-Telko Sp. z o.o.
ETOP Sp. z o.o.
Exatel S.A.
GTS Energis Sp. z o.o.
Intertele S.A.
MNI S.A.
Netia S.A.
Polkomtel S.A.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Telefonia Dialog S.A.
Vectra S.A.

Zdaniem Prezesa UKE, powyższe decyzje powinny przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także umożliwić stworzenie ww. przedsiębiorcom ofert dla abonentów, które mogłyby konkurować z ofertą detaliczną TP S.A.

Z uwagi na konieczność zapewnienia użytkownikom końcowym maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności ceny i jakości usług telekomunikacyjnych, a także zapewnienie rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku świadczenia usługi dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych, Prezes UKE postanowił zmienić ww. umowy między innymi w celu ochrony interesów użytkowników końcowych.

Dokonane zmiany umów przez Prezesa UKE, miały na celu zmiany wysokości opustu hurtowego. Oferta Ramowa BSA przewiduje, że ceną bazową, która jest podstawą kalkulowania opłaty hurtowej, jest każdorazowo najniższa cena dla danej przepływności ustalona w cenniku TP dla własnych abonentów usług szerokopasmowych świadczonych z wykorzystaniem technologii ADSL.

TP w chwili obecnej różnicuje ceny za usługi szerokopasmowej transmisji danych o takich samych parametrach technicznych w zależności od długości trwania umowy, na której podpisanie zdecyduje się Abonent. W przypadku umów na czas nieokreślony, które zapewniają Abonentom możliwość ich rozwiązania za okresem miesięcznego wypowiedzenia bez ponoszenia dodatkowych opłat, opłata pobierana przez TP jest najwyższa. Natomiast ulega ona obniżeniu, jeśli Abonent zawrze umowę na czas określony (12, 24 lub 36 miesięcy), której przedterminowe rozwiązanie wiąże się z koniecznością zapłacenia wysokiej kary umownej.

Tego typu praktyki są w chwili obecnej regułą na rynku detalicznym usług telekomunikacyjnych i mają na celu jak najtrwalsze „związanie” użytkownika z operatorem. Usługi hurtowe nabywane przez Operatorów Korzystających powinny umożliwiać im zróżnicowanie ich oferty w stosunku do usług detalicznych TP.

W związku z tym, że zdecydowana większość umów zawieranych przez TP z Abonentami to umowy na czas określony, skutkuje to sytuacją w której umowy na czas nieokreślony stanowią margines zawieranych umów. Tym bardziej zdaniem Prezesa UKE nie ma podstaw do różnicowania opustu dla tych dwóch rodzajów dostępu.

Poprzez zmianę umów w powyższym zakresie, Prezes UKE oczekuje, iż spowoduje to spadek cen za dostęp do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich abonentów, w tym także dla abonentów, którzy mają zawarte już umowy z operatorem alternatywnym w zakresie usługi BSA.

Decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 0 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości