PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Uzupełnienie BSA dla Dialog i TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/uzupelnienie-bsa-dla-dialog-i-tp-4124.html
QR Code
Uzupełnienie BSA dla Dialog i TP

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 5 maja 2008 r. wydał decyzję uzupełniającą wcześniejszą decyzję z dnia 9 listopada 2007 r., w sprawie zmiany Umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (Bitstream Access), zawartej pomiędzy Telefonią Dialog S.A. i Telekomunikacją Polską S.A. Zmiana decyzji BSA dotyczyła postanowień w zakresie stosowania opustu hurtowego.

Zdaniem Prezesa UKE nowy zapis, iż zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej, pozwoli stronom szybko dokonywać zmian opłat międzyoperatorskich. Dzięki temu Telefonia Dialog i Telekomunikacja Polska będą mogły elastycznie dostosowywać warunki współpracy do zmieniających się warunków na rynku.

Prezes UKE wskazał, iż zmiana cennika detalicznego TP wpływa automatycznie na cenę, po jakiej świadczona jest usługa hurtowa Telefonii Dialog, gdyż zmiana miesięcznej opłaty abonamentowej za udostępnienie łącza abonenckiego Telefonii Dialog następuje z dniem wprowadzenia przez TP nowego cennika detalicznego. Przyjęty model ustalania ceny hurtowej za udostępnienie łącza abonenckiego dla potrzeb BSA, polega na jej oparciu o cenę detaliczną stosowaną przez TP względem własnych abonentów, z uwzględnieniem opustu w wysokości 51%.

Wprowadzone postanowienie, uzupełniając decyzję z dnia 9 listopada 2007 r., ma potwierdzić, że po zmianie cennika detalicznego TP, następuje automatyczna zmiana cennika hurtowego i nie wymaga już aneksowania Umowy. Dzięki temu Telefonia Dialog będzie mogła elastycznie reagować na zmiany polityki cenowej TP, co pozwoli jej skutecznie konkurować cenami detalicznymi z TP i innymi operatorami korzystającymi z usługi BSA świadczonej przez TP. Analogiczne postanowienia zostały wprowadzone decyzjami Prezesa UKE do umów TP o dostępie BSA zawartych z innymi operatorami i są wykonywane.

Wprowadzone do Umowy postanowienie jest uzasadnione przesłankami, o których mówi art. 29 Prawa telekomunikacyjnego, a w szczególności ochroną interesu użytkowników końcowych oraz ochroną skutecznej konkurencji, gdyż umożliwi stronom szybkie dostosowanie ich ofert detalicznych, w związku ze zmianami w relacjach hurtowych. Decyzja Prezesa UKE służy więc ochronie interesu użytkowników końcowych oraz skutecznej konkurencji.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 4 i 7 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości