PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > WSA oddalił skargę Polkomtela

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wsa-oddalil-skarge-polkomtela-7110.html
QR Code
WSA oddalił skargę Polkomtela

Mariusz Burski, 15 lutego 2010, 16:21
Tagi: Plus, Polkomtel, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Dotyczy decyzji w sprawie uprawnień użytkowników końcowych do przeniesienia przydzielonego numeru telefonicznego przy zmianie dostawcy usług.

W dniu 12 lutego 2010 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym odbyła się rozprawa ze skargi Polkomtela SA na postanowienie Prezesa UKE z dnia 9 września 2009 r., dające klauzulę natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa UKE odmawiającej Polkomtelowi czasowego zawieszenia obowiązku wykonywania uprawnień użytkowników końcowych (tj. abonentów i użytkowników końcowych usługi przedpłaconej), do przeniesienia przydzielonego numeru telefonicznego przy zmianie dostawcy usług, w zakresie realizacji żądania przeniesienia tego numeru:
- w odniesieniu do abonentów (tj. podmiotów, z którymi Polkomtel zawarł na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub którzy wnioskują o zawarcie takiej umowy z Polkomtelem) - według zasad określonych w Rozporządzeniau Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych,
- w odniesieniu do użytkowników końcowych usług przedpłaconych - według zasad określonych w Rozporządzeniu (tj. w terminie innym niż 7 dni od daty zgłoszenia żądania klienta).

WSA oddalił skargę.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie wyłoniło się ciekawe zagadnienie prawne, mianowicie czy decyzji odmawiającej uprawnień można nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Sądu art. 108 kpa dawał podstawę do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa UKE.

Sąd stwierdził, że w przypadku zbiegu przepisu, który mówi, iż na wniosek dostawcy albo operatora, Prezes UKE może, w drodze decyzji, na czas określony, zawiesić realizację lub ograniczyć zakres realizacji określonego uprawnienia, jeżeli techniczne możliwości sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację uprawnienia w całości lub części, określając harmonogram przystosowania tej sieci do realizacji uprawnienia objętego wnioskiem oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych, z którego wynika, że jeżeli w dniu złożenia wniosku, toczy się postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w przedmiocie zawieszenia uprawnienia, nowy dostawca wstrzymuje rozpatrzenie wniosku i niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej abonenta o powyższej okoliczności nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji odmawiającej zawieszenia obowiązku realizacji uprawnień skutkowało tym, iż abonenci mogli korzystać z nadanych im przepisami prawa uprawnień - przenoszenie przydzielonego numeru telefonicznego przy zmianie dostawcy usług.

Wyrok nie jest prawomocny.


Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 2 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości