PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > WSA oddalił skargę PTC

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wsa-oddalil-skarge-ptc-4236.html
QR Code
WSA oddalił skargę PTC

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi Polskiej Telefonii Cyfrowej na postanowienie związane z oceną występowania skutecznej konkurencji rynkowej.

W dniu 14 maja 2008 r. odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp z o.o. na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (poprzednik Prezesa UKE) z dnia 16 września 2005 r. w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku dotyczącego umożliwienia zapoznania się z aktami postępowań wszczętych w dniu 20 grudnia 2004 r. w sprawach ustalenia, czy na:
krajowym rynku usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych,
rynku zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych ruchomych sieciach telefonicznych,
krajowym rynku świadczenia usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych sieciach telefonicznych

występuje skuteczna konkurencja.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 14 maja 2008 r. oddalił skargę PTC.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż zarzuty skarżącej nie zasługują na uwzględnienie. Podkreślił przy tym, że zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak też i Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie już wypowiadał się na temat charakteru postępowań toczących się na podstawie art. 23 ustawy Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu przed nowelizacją tego przepisu, dokonaną z dniem 25 stycznia 2006 r. Zdaniem Sądu, w świetle ugruntowanego już orzecznictwa przedmiotowe postępowanie dotyczące ustalenia, czy na określonym segmencie rynku występuje skuteczna konkurencja, jest postępowaniem, które ma charakter abstrakcyjny i nie ma podmiotów. Sąd wskazał, że organ administracji prawidłowo ocenił, że brak jest podstaw, aby uznać PTC za stronę tego postępowania.

W ocenie Sądu nie kłóci się to z przepisami art. 16 ust. 4 i art. 4 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/21/WE z 7 marca 2002 r w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej. Sąd wskazał bowiem, że dyrektywy wiążą co do celu, a nie co do środków jakie państwo członkowskie ma wdrożyć przy implementacji. W ocenie Sądu cel dyrektywy ramowej został osiągnięty.

Sąd ustosunkowując się do wniosku PTC o skierowanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej podniósł, iż Sąd może wnieść takie pytanie do Trybunału Sprawiedliwości WE, o ile będzie miał wątpliwości przy wyrokowaniu. Takich jednak wątpliwości Sąd nie powziął, co w ocenie Sądu powoduje, że nie ma potrzeby ich kierowania.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 4 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości