PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > WSA uchylił ofertę dzierżawy łączy

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wsa-uchylil-oferte-dzierzawy-laczy-4498.html
QR Code
WSA uchylił ofertę dzierżawy łączy

Michał Gruszka, 18 czerwca 2008, 11:53
Tagi: Internet, prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Prezes UKE nie mógł ustalić w ofercie ramowej RLLO opłat za łącza o przepływności 155 Mbit/s.

W dniu 17 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrok w sprawie ze skargi Telekomunikacji Polskiej S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 maja 2006 r. w przedmiocie wprowadzenia z urzędu oferty ramowej określającej warunki umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję i stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd na wstępie podkreślił, że z uwagi na okoliczność, iż oferta ramowa reguluje warunki zawierania umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych całościowo, nie było możliwości jej uchylenia w części i dlatego została uchylona w całości.

W odniesieniu do zarzutu TP wadliwego powołania Prezesa UKE Sąd podkreślił, mając na względzie postanowienie art. 190 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że w tym zakresie wypowiedział się już Naczelny Sąd Administracyjny i jego stanowisko w tym zakresie jest dla WSA wiążące przy ponownym rozpoznawaniu sprawy. Zarzut ten WSA uznał zatem za niezasadny.

Sąd podkreślił, że niezasadny jest także zarzut naruszenia art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem nie mieliśmy tutaj do czynienia z tożsamością sprawy z wniosku TP z dnia 24 sierpnia 2004 r. o zatwierdzenie przedłożonego Prezesowi UKE projektu oferty ramowej oraz wszczętej z urzędu sprawy zakończonej wydaniem zaskarżonej decyzji.

Sąd uznał, że przy wydaniu decyzji doszło do naruszenia § 3 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Powołując się na treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych oraz art. 222 Prawa telekomunikacyjnego Sąd uznał, że Prezes UKE nie mógł ustalić opłat za łącza o przepływności 155 Mbit/s. Zdaniem Sądu, w treści zaskarżonej decyzji Prezes UKE nie był uprawniony do uregulowania łączy o przepływności n x 64 kbit/s dla wielkości n powyżej 16, skoro w tym zakresie brak było regulacji w cenniku detalicznym usługi krajowe łącza dzierżawione TP, na który to cennik Prezes UKE powoływał się w treści decyzji.

Wyrok nie jest prawomocny.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 15 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości