PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > WSA utrzymał karę dla Polkomtela

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wsa-utrzymal-kare-dla-polkomtela-4531.html
QR Code
WSA utrzymał karę dla Polkomtela

Michał Gruszka, 20 czerwca 2008, 12:34
Tagi: Polkomtel, prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Sąd odrzucił skargę Polkomtela na decyzję o nałożeniu kary 450.000 zł za naruszenie obowiązków informacyjnych wobec użytkowników.

W dniu 18 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosił wyrok w sprawie ze skargi Polkomtel S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 stycznia 2008 r. mocą której, w punkcie pierwszym jej sentencji, Prezes UKE uchylił decyzję z dnia 5 grudnia 2007 r. w części dotyczącej pkt 1 sentencji tej decyzji i orzekając w tym zakresie co do istoty sprawy nakazał Polkomtel S.A. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, polegających na braku w treści zawieranych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowień wymaganych zgodnie z art. 56 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz 5-8 Prawa telekomunikacyjnego, w terminie do dnia 1 maja 2008 r. W punkcie drugim sentencji zaskarżonej decyzji z dnia 25 stycznia 2008 r. Prezes UKE utrzymał decyzję z dnia 5 grudnia 2007 r. w pozostałym zakresie w mocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Polkomtela w zakresie rozstrzygnięcia decyzji ujętego w punkcie pierwszym jej sentencji oraz odrzucił skargę w zakresie rozstrzygnięcia ujętego w punkcie drugim sentencji decyzji Prezesa UKE.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że stosownie do treści art. 201 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego w decyzji wydawanej na tej podstawie może zostać ujęte zarówno postanowienie wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wraz z określeniem terminu na ich usunięcie jak i postanowienie nakładające karę pieniężną. W zakresie tych dwóch rozstrzygnięć przysługują dwa tryby odwoławcze. Co do postanowienia wzywającego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, zaś co do postanowienia nakładającego karę pieniężną przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z uwagi na powyższe Sąd uznał, że skarga na decyzję Prezesa UKE w odniesieniu do postanowienia decyzji odnoszącego się do nałożonej kary pieniężnej (punkt II jej sentencji) podlegała odrzuceniu jako, że sąd administracyjny nie jest w tym zakresie właściwy. Sąd podzielił także stanowisko Prezesa UKE co do tego, że w treści art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego ujęty został wykaz postanowień umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i odesłanie do regulaminu w zakresie niektórych z tych postanowień nie spełnia wymogu określonego w tym przepisie.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 15 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości