PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wskazniki-jakosci-uslug-telekomunikacyjnych-4032.html
QR Code
Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych

Michał Gruszka, 22 kwietnia 2008, 13:31
Tagi: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie katalogu wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

W celu zapewnienia efektywnego i przejrzystego wykonywania obowiązku publikowania informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (art. 63 ust. 1 Pt), Prezes UKE, kierując się ogólną zasadą stwarzania odpowiednich warunków - zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. 4 Pt: „zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych", przedkłada poniżej swoje stanowisko w sprawie katalogu wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i trybu publikowania informacji o wskaźnikach jakości tych usług[1].

Niniejsze stanowisko Prezesa UKE nie jest obligatoryjne, a stanowi jedynie propozycję (przewodnik) do stosowania dla zainteresowanych podmiotów[2],tj.:

1. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych - jako bazy terminów, definicji wskaźników oraz metod ich pomiarów - do przejrzystego i efektywnego wykonania obowiązków wynikających z:

art. 63 ust. 1 Pt, który stanowi, że:„Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych publikuje aktualne informacje o jakości tych usług",
art. 56 ust. 3 pkt 2 Pt , zgodnie z którym umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych powinna określać dane o ich jakości.

2. Użytkownika - jako źródło wyczerpujących i przejrzystych informacji celem porównywania usług (poprzez właściwe, zunifikowane wskaźniki jakości usług i ich wartości) dostępnych aktualnie na rynku telekomunikacyjnym i właściwego wyboru (lub zmiany) operatora;

3. Regulatora - do prowadzenia kontroli spełniania przez operatorów ww. obowiązków ustawowych (art. 63 ust. 1 i art. 56 ust. 3 pkt 2 Pt), w procesie analizy i oceny oraz porównywania danych dostarczonych lub publikowanych przez różnych operatorów i z różnych okresów czasu.

Po przeprowadzeniu konsultacji w sprawie katalogu wskaźników jakości usług Prezes UKE zaleca:

1. Stosowanie Katalogu wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (podanego w załączeniu) do tworzenia informacji o wskaźnikach jakości usług a także przy formułowaniu odpowiednich zapisów umownych; wskazane w katalogu wskaźniki jakości są istotne z punktu widzenia użytkownika końcowego i jako takie powinny być mierzone przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, a następnie publikowane zgodnie z art. 63 ust.1 Pt,

2. Upowszechnianie informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych - w terminach nie rzadziej niż za każde półrocze oraz za każdy rok - poprzez:
publikowanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub zamieszczanie na stronach internetowych dostawców usług telekomunikacyjnych,
podawanie w Biurach Obsługi Klientów dostawców usług oraz przekazywanie listownie abonentom,
przekazywanie Prezesowi UKE w okresie do 1 miesiąca od zakończenia okresów półrocznego i rocznego.

[1] Wzrost jakości świadczonych usług, podnoszenie świadomości klientów oraz poprawa przejrzystości i zgodności z prawem ofert na usługi telekomunikacyjne są ważnymi elementami Strategii regulacyjnej Prezesa UKE na lata 2008-2010 - podanej do publicznej wiadomości i ogłoszonej na stronie Urzędu www.uke.gov.pl.

[2] Formalnym uszczegółowieniem właściwych wymagań w tym zakresie jest wykonanie, przez Ministra właściwego ds. Łączności, upoważnienia wynikającego z ust. 3 art. 63, który stanowi, że: „Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące jakości poszczególnych usług oraz treść, formę, terminy i sposób publikowania informacji, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do wyczerpujących i przejrzystych informacji."

Źródło: uke

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 2 i 5 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości