PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Wygrana apelacja

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wygrana-apelacja-4064.html
QR Code
Wygrana apelacja

Michał Gruszka, 25 kwietnia 2008, 10:42
Tagi: prawo, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Sąd I instancji ma ponownie zająć się sprawą odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji o nałożeniu kary 1 mln złotych.

W dniu 24 kwietnia 2008 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie na skutek apelacji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 marca 2007 r. uchylającego decyzję Prezesa UKE z dnia 27 lipca 2006 r. Decyzją tą Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w kwocie 1 mln zł za brak realizacji wynikającego z art. 64 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego obowiązku informowania użytkownika końcowego sieci stacjonarnej, korzystającego z usług o podwyższonej opłacie, przed rozpoczęciem naliczania opłat, o cenie jednostki rozliczeniowej połączenia do numeru danej usługi.

Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny podzielił apelację Prezesa UKE w części dotyczącej zarzutu naruszenia prawa materialnego, tj. art. 209 ust. 1 pkt 4 Prawa telekomunikacyjnego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd I Instancji nie rozpoznał istoty sprawy, albowiem wadliwie przyjął, iż art. 209 ust 1 pkt 4 Prawa telekomunikacyjnego uzależnia nałożenie kary pieniężnej wyłącznie od koncepcji winy. W ocenie Sądu Apelacyjnego powołany przepis uzależnia jedynie możliwość założenia kary od samego faktu bezprawnego zachowania.

Sąd wskazał również, iż nie można podzielić poglądu, prezentowanego TP, iż przepis art. 64 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego jest niejasny i po stronie TP brak było ekonomicznej i fizycznej możliwość wykonania nałożonych w ustawie obowiązków. Sąd stwierdził, iż nie znajduje uzasadnienia zaniechanie przez okres prawie 20 miesięcy od dnia wejścia w życie Prawa telekomunikacyjnego, wykonania ustawowego obowiązku informowania użytkownika końcowego o podwyższonej opłacie przed rozpoczęciem naliczania opłat. Zdaniem Sądu TP dysponuje ekonomicznymi i faktycznymi środkami pozwalającymi na wdrożenie nałożonych na Spółkę przez ustawę obowiązków.

Sąd Apelacyjny stwierdził, iż Sąd I instancji rozpoznając sprawę nie wziął pod uwagę wszystkich zarzutów TP zawartych w odwołaniu ograniczając się tylko do badania czy zachodzą przesłanki zawinienia. W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd I Instancji nie rozważył także przesłanek wymiaru kary wskazanych w art. 210 Prawa telekomunikacyjnego.

Na skutek dzisiejszego wyroku odwołanie TP S.A, będzie ponownie rozpoznawane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sygn. akt VI ACa 711/07

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 4 i 3 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości