PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Wyniki Grupy TP w 2007 roku lepsze od przewidywanych

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wyniki-grupy-tp-w-2007-roku-lepsze-od-przewidywanych-3233.html
QR Code
Wyniki Grupy TP w 2007 roku lepsze od przewidywanych

Michał Gruszka, 30 stycznia 2008, 16:14
Tagi: Telekomunikacja Polska (TP SA), Orange

Przychody Grupy TP w 2007 roku były wyższe od planowanych, pomimo utrzymujących się trudnych warunków rynkowych. To potwierdzenie skuteczności ogłoszonej kilka miesięcy temu strategii Grupy TP na najbliższe lata.

Maciej Witucki, prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej. powiedział:

Wyniki w 2007 roku dowodzą, że Grupa TP radzi sobie coraz lepiej i skutecznie reaguje na zmiany rynkowe. Pierwsze efekty realizacji naszej strategii pokazują, że obraliśmy właściwy kierunek, tworząc solidne fundamenty dla rozwoju w 2008 roku i w latach następnych.

W IV kwartale 2007 r. nastąpiło zapowiadane zahamowanie spadku przychodów Grupy TP (spadek 0,8 proc. w porównaniu do IV kwartału 2006 r). To efekt dużego wzrostu przychodów z telefonii komórkowej o 9,5 proc. Liczba klientów sieci Orange zwiększyła się o 13,1 proc. - do 14 mln 158 tys. Dzięki temu PTK Centertel pozostaje liderem na polskim rynku telefonii komórkowej.

Grupa TP jest także najważniejszym dostawcą szybkiego Internetu w kraju. Dzięki nam już 2 mln 154 tys. Polaków korzysta z broadbandu. Oznacza to wzrost o 25,8 proc. rok do roku. Pod tym względem wyprzedziliśmy rynek.

Jesteśmy przygotowani na wyzwania 2008 roku. Grupa płynnie dostosowuje się do nowej sytuacji rynkowej. Zaoferujemy klientom nowe produkty, np. rozwiniemy ofertę telewizyjną podniesiemy jakość usług i skuteczniej będziemy walczyć o utrzymanie klientów.

Grupa TP pozostaje jednym z największych inwestorów w Polsce. W 2007 r. wydała na rozwój 3 mld 677 mln zł. Zależy nam na cywilizacyjnym i technologicznym rozwoju kraju. Jesteśmy gotowi do współpracy, ale państwo powinno stworzyć ku temu bardziej przyjazne warunki. Dlatego od zmian w otoczeniu prawnym i regulacyjnym uzależniamy decyzje o dużych inwestycjach w sieć NGN i FTTH, które muszą być opłacalne.

Pomimo dobrej kondycji polskiej gospodarki, według szacunków TP wzrost rynku usług telekomunikacyjnych w 2007 roku nie przekroczył 1,4% pod względem wartości (w porównaniu ze wzrostem o 5,2% w 2006 roku). Do spadku wskaźnika wzrostu przyczyniły się przede wszystkim decyzje regulatora o dwóch kolejnych obniżkach stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR), obniżce stawek w ofercie ramowej dotyczącej połączenia sieci (RIO) jak również wdrożenie hurtowego dostępu do sieci (WLR) i usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Bitstream Access (BSA), które doprowadziły do presji na obniżenie cen na rynku. Ponadto, od września 2007 roku, wprowadzone zostały ograniczenia stawek za połączenia z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych.

Kluczowe dane finansowe
Przychody Grupy TP w 2007 roku wyniosły 18,2 mld zł i były zaledwie o 2,0% niższe niż w 2006 roku (co jest wynikiem lepszym od założonego celu, który wynosił około -2,8%). Przyczynił się do tego niższy spadek przychodów w czwartym kwartale (o 0,8% w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku). Przy nadspodziewanie dobrych warunkach rynkowych, plan działań na drugie półrocze przyniósł:
lepszą segmentację klientów,
większy nacisk na nowe produkty,
sukces rynkowy nowych ofert utrzymaniowych i promocji oferty usług pakietowych (typu "triple play").

Marża GOM wyniosła 42,3% (co mieści się w ramach założonego celu) - pomimo zwiększenia stanu rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty. Oznacza to, że Grupie TP udało się ograniczyć wpływ spadku przychodów na rentowność poprzez następujące działania:

wdrożenie inicjatyw oszczędnościowych, które zmniejszyły koszty ogólne,
ograniczenie wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowniczych pomimo presji inflacyjnej na płace.

Zysk netto wzrósł o 8,5% (podczas gdy w 2006 roku spadł o 5% względem 2005 roku). Wzrost ten wynikał był z radykalnego obniżenia kosztów finansowych netto oraz braku opłat restrukturyzacyjnych.

Nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 20,2% przychodów, przy czym zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w czwartym kwartale nastąpiło znaczne zwiększenie inwestycji. Grupa TP postanowiła przyspieszyć inwestycje oryginalnie planowane na 2008 rok, po to by skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i przyspieszyć proces integracji. Inwestycje były skierowane w następujące obszary:
przyspieszenie rozbudowy sieci komórkowej 3G,
zwiększenie zasięgu usług szerokopasmowych i usług telewizyjnych świadczonych poprzez łącza szerokopasmowe z odpowiednią rozbudową sieci szkieletowej,
poprawa jakości usług głosowych sieci komórkowej,
rozwój oferty kontentowej dla usług telewizji internetowej (IPTV) i video na życzenie (VoD),
integracja systemów komputerowych i infrastruktury w ramach Grupy.
Stabilne wolne przepływy pieniężne netto (w odniesieniu do przychodów): 24,9% przed opodatkowaniem i 18,2% po opodatkowaniu. Wynik ten zwiększa wiarygodność Grupy w zakresie realizacji celu średniookresowego, który zakłada wolne przepływy pieniężne netto po opodatkowaniu na poziomie 18-20% przychodów.

Kluczowe dane biznesowe
Wyniki Grupy TP w 2007 roku okazały się nadal stosunkowo odporne na skutki decyzji regulacyjnych: wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej o 7,1%) oraz usług szerokopasmowych o 5,1% (oba te segmenty generalnie nie podlegają regulacji) prawie zrównoważył spadek przychodów z usług telefonii stacjonarnej o 11,5%.
W 2007 roku, Grupa TP:
pozyskała o ponad 700 tys. klientów telefonii komórkowej więcej niż wynosił założony cel, zwiększając ich liczbę o 1,6 mln,
zwiększyła liczbę klientów usług szerokopasmowych (w tym BSA) o prawie 26% (rok do roku), osiągając wynik znacząco wyższy od średniej dla całego rynku (20%), a w samym czwartym kwartale niemal podwoiła liczbę klientów usługi telewizji internetowej (IPTV),
wprowadziła lepszą segmentację klientów,
kładła większy nacisk na nowe produkty i nowe oferty utrzymaniowe,
promowała ofertę usług pakietowych (typu "triple play"),
zwiększyła o 4 punkty procentowe wskaźnik satysfakcji klientów (do 62% z 58% rok wcześniej). W listopadzie, Orange uznano za najlepszą sieć na rynku pod względem oferowanych usług i obsługi klientów. W badaniu Gold Standard, użytkownicy telefonów komórkowych przyznali Orange najwyższe oceny we wszystkich kategoriach.

Telefonia stacjonarna
Niekorzystny wpływ procesu wypierania telefonii stacjonarnej przez komórkową oraz decyzji regulacyjnych na przychody
Obrona wskaźnika ARPL i udziałów w rynku w segmencie usług głosowych
Budowanie lojalności klientów poprzez wprowadzenie nowych planów taryfowych z dużymi pakietami połączeń głosowych
Utrzymanie wiodącej pozycji w segmencie usług szerokopasmowych - udział w rynku pod względem wartości sprzedaży na prawie niezmienionym poziomie (51%)
Utrzymanie udziału w rynku pod względem liczby klientów na poziomie 43% (w skali roku)

Stabilizacja ARPU w 2007 roku dzięki wprowadzeniu ofert wiązanych
Wzrost przychodów z usług szerokopasmowych w całym roku (o 5,1%) dzięki korzystnej tendencji w czwartym kwartale (wzrost o 7,6%)
Spadek marży GOM - głównie w wyniku zwiększenia rezerw na roszczenia i sprawy sądowe, ryzyka i inne koszty
Skuteczne wdrożenie działań oszczędnościowych
Przekroczenie celów określonych w Umowie Społecznej
Telefonia komórkowa
Wzrost GOM (o 18%) znacznie szybszy od wzrostu przychodów (o 7%) - szczególnie wysoki w czwartym kwartale (o 9,5%)
Orange obroniła wiodącą pozycję, utrzymując udział w rynku (pod względem wartości) na poziomie nieco powyżej 34%, przy bardzo wysokiej efektywności wydatków komercyjnych i marketingowych
Spadek ARPU w całym roku tylko o 10% - pomimo znacznej obniżki stawek MTR i opłat roamingowych
Liczba klientów usług komórkowych szerokopasmowego dostępu do Internetu (3G i EDGE) niemal się potroiła w ciągu roku, osiągając poziom 223 tys. klientów
Obiecujące wyniki w początkowym okresie sprzedaży stacjonarnych usług szerokopasmowych w sieci Orange (na podstawie umowy BSA z TP): pozyskanie 5 tys. abonentów w ostatnich dwóch miesiącach roku
Znaczny wzrost rentowności w wyniku rygorystycznej kontroli struktury kosztów
Wzrost marży GOM o 3,7 punktów procentowych do 39,1%
Cele na 2008 rok i informacje o realizacji strategii na lata 2007-2010
W czwartym kwartale 2007 roku, wzrost rynku telekomunikacyjnego wyniósł 4,3% (w porównaniu z czwartym kwartałem 2006 roku, w którym zostały wprowadzone najistotniejsze decyzje regulacyjne). Jest to wynik szczególnie imponujący, jeśli uwzględnić, że wzrost w skali całego 2007 roku jest szacowany na 1,4% - oznacza to, że dynamika wzrostu zwiększyła się w czwartym kwartale z poziomu zaledwie 0,6% na koniec września. Cele Grupy TP na 2008 rok są oparte na założeniu, że korzystna sytuacja gospodarcza w Polsce przyczyni się do wzrostu wartości rynku telekomunikacyjnego w granicach 2-4%, co powinno się przełożyć na następujące tendencje:
dwucyfrowy wzrost na rynku detalicznym usług komórkowych z możliwością dalszego zwiększania wskaźnika penetracji,
przywrócenie wysokiego tempa wzrostu na rynku usług szerokopasmowych (po spowolnieniu w 2007 roku), przy czym wzrost ilościowy może być porównywalny z wynikami 2007 roku;
odwrócenie tendencji spadkowej na rynku hurtowym - pomimo kolejnej obniżki stawek MTR (o 15%), zaplanowanej na maj 2005 roku.

W segmencie usług głosowych telefonii stacjonarnej nastąpi dalszy spadek, lecz będzie on wolniejszy niż dotąd.

Udział rynku telekomunikacyjnego w PKB będzie nadal przekraczać 3%, zbliżając się stopniowo do poziomu w krajach Europy Zachodniej.

W sąsiednich branżach, takich jak teleinformatyka i płatna telewizja, przewidywany jest co najmniej dwucyfrowy wzrost.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 8 i 11 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości