PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Wyniki kontroli przenoszenia numerów przez Polkomtel

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wyniki-kontroli-przenoszenia-numerow-przez-polkomtel-6610.html
QR Code
Wyniki kontroli przenoszenia numerów przez Polkomtel

Mariusz Burski, 29 października 2009, 14:51 (ostatnio zmodyfikowano w czwartek, 29 października 2009 o 14:53)
Tagi: GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), Polska Telefonia Komórkowa (PTK Centertel), Project4 (P4), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W dniach 2-14 października 2009 r. w Polkomtel SA została przeprowadzona kontrola mająca wyjaśnić, czy operator wypełnia obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczących uprawnień abonentów oraz użytkowników końcowych usługi przedpłaconej (pre-paid) do przeniesienia przydzielonego numeru.

W wyniku kontroli stwierdzono przypadki dłuższej niż określono w przepisach przerwy w rozpoczęciu świadczenia usług (opóźniona aktywacja kart SIM lub aktywacja kont w systemie billingowym). Liczba tych naruszeń stanowiła jednak znikomą część w całej puli przeniesionych numerów.

W związku z powyższym Prezes UKE postanowił wydać zalecenia pokontrolne wzywające Polkomtel do usunięcia stwierdzonych naruszeń, całkowitego wyeliminowania opóźnień oraz ponowić kontrolę w przyszłości, aby sprawdzić ich wykonanie.

W dniu 6 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. W rozporządzeniu tym znacznie skrócono terminy przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora zapewniającego przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej. Dostawca usług powinien rozpatrzyć wniosek o przeniesienie numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w ciągu:

1) 6 godzin roboczych, gdy abonent składa wniosek osobiście w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy,

2) 3 dni robocze, gdy abonent składa wniosek w inny sposób.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku abonenta nowy dostawca niezwłocznie zawiera z abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Umowa powinna w szczególności określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę, zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą. Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą. Jednakże na wyraźne żądanie abonenta, zawarte w oświadczeniu składanym wraz z wnioskiem, przeniesienie numeru może nastąpić w innym terminie.

W dniu 6 lipca 2009 r., to jest w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia, Polkomtel SA złożył wniosek o zawieszenie realizacji uprawnienia abonentów i użytkowników usługi przedpłaconej do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług. Przepisy pozwalają Prezesowi UKE zawiesić realizację lub ograniczyć zakres realizacji określonego uprawnienia, jeżeli techniczne możliwości sieci wnioskodawcy nie pozwalają na realizację tego uprawnienia w całości lub części. Od dnia złożenia wniosku, do czasu jego rozpatrzenia Polkomtel postępował z otrzymywanymi wnioskami o przeniesienie numeru według starej procedury. W dniu 17 sierpnia 2009 r. Polkomtel SA otrzymał decyzję Prezesa UKE z dnia 31 lipca 2009 r. odmawiającą zawieszenia realizacji uprawnienia abonentów i użytkowników usługi przedpłaconej do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy usług. Równocześnie doręczone zostało postanowienie Prezesa UKE o nadaniu powyższej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Tego samego dnia Polkomtel SA rozpoczął realizację ww. uprawnienia na nowych zasadach. Także tego samego dnia powiadomiono o tym wszystkich operatorów i dostawców usług, z którymi Polkomtel współpracuje w zakresie MNP.

Polkomtel SA od dnia 17 sierpnia 2009 r. co do zasady realizuje obowiązek stosując aktualne przepisy. Do 1 września 2009 r., we współpracy z P4 Sp. z o.o., i do 17 września 2009 r., we współpracy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o., rozwiązany został problem wniosków MNP, które obaj operatorzy przyjęli od klientów w okresie od 6 lipca do 16 sierpnia 2009 r. i które wcześniej nieskutecznie próbowali zrealizować w relacji z Polkomtel. Międzyoperatorska procedura MNP (elektroniczna wymiana komunikatów) została zainicjowana od nowa i przebiega zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Na podstawie przeprowadzonych na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku kontroli w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o., Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz P4 Sp. z o.o. stwierdzono, że wyżej wymienieni operatorzy od dnia 6 lipca 2009 r. realizowali uprawnienia abonentów i użytkowników końcowych do przeniesienia numeru. Incydentalne przypadki nieprawidłowości były niezwłocznie wyjaśniane w relacjach międzyoperatorskich. Wiązały się one z wykrywaniem luk i usprawnianiem nowego modelu współpracy międzyoperatorskiej w zakresie przenoszenia numerów.

Przypomnijmy jednocześnie, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż przenoszalność numeru w 24 godziny w lipcu i sierpniu 2009 r., wiązało się z łamaniem prawa o ochronie danych osobowych w myśl rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie przyznając w sporze rację firmie Polkomtel.

Klientom pozostaje mieć nadzieję, że przenoszalność numerów będzie już przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Źródło: UKE, GIODO

reklama

Ostatnie opinie internautów

markus 30.10.2009 @ 10:28
to gruszka z Playa tak krzyczał, tak mu było źle, tak narzekał... a teraz widać, ze większość tego to bylo ostre mijanie sie z prawda.

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 2 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości