PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Wyniki kontroli radiodostępu GSM4F w sieci TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/wyniki-kontroli-radiodostepu-gsm4f-w-sieci-tp-3053.html
QR Code
Wyniki kontroli radiodostępu GSM4F w sieci TP

Michał Gruszka, 11 stycznia 2008, 13:51
Tagi: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W związku z napływającymi do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej skargami abonentów i protestami władz samorządowych dotyczącymi jakości świadczenia usługi powszechnej przez Telekomunikację Polską S.A. z wykorzystaniem nowobudowanego systemu radiodostępu „GSM dla stacjonarnych” (GSM4F), Delegatura UKE w Siemianowicach Śląskich przeprowadziła kontrolę w tym zakresie. Ponadto, Prezes UKE zlecił Instytutowi Łączności Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie przeprowadzenie badań systemu GSM4F pod względem spełniania przez system warunków dla świadczenia usługi o wskaźnikach przewidzianych dla usługi powszechnej.

Skarżący wskazywali przede wszystkim na następujące mankamenty:

a) złą jakość połączeń telefonicznych, trzaski, słaba słyszalność,

b) częste przerwy w świadczeniu usługi,

c) utrudnione korzystanie z faksu, wymuszone korzystanie z automatycznego faksu oraz korzystanie z dodatkowego numeru dedykowanego dla połączeń faksowych i modemowych,

d) abonenci korzystający z numeru faksowego, nie zostali poinformowani o zasadach odpłatności za dodatkowy numer,

e) najgorsza jakość połączeń występująca pomiędzy dwoma numerami pracującymi w technice radiodostępu,

f) niedostateczna jakość instalacji zakończeń sieci,

g) brak bonifikaty do opłaty abonamentowej, w związku z korzystaniem przez TP S.A. z energii elektrycznej Abonenta, dla zasilania urządzeń sieci telekomunikacyjnej (terminal abonencki).

Kontrola i badania systemu zostały przeprowadzone na terenie Województwa Śląskiego.

Zarówno kontrola Delegatury UKE, jak i przeprowadzone przez Instytut Łączności badania w zdecydowanej większości potwierdziły zastrzeżenia skarżących. Badania wykazały, że wiele funkcji i usług oferowanych standardowo abonentom PSTN w ramach usługi powszechnej nie jest realizowane poprzez terminal GSM4F, a dostępne usługi są realizowane przy niedostatecznych wartościach parametrów jakościowych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe ustalenia wynikające z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Jakość transmisji głosu. Duże opóźnienia odczuwalne przy prowadzeniu rozmowy i znacznie utrudniające prowadzenie rozmowy. Jakość przesyłanych sygnałów mowy jest wyraźnie niższa niż dla telefonii stacjonarnej.

Jakość transmisji faksowej. Pomiędzy terminalem radiowym a stacjonarnym jakość niezadowalająca. Pomiędzy terminalami radiowymi przesłanie faksu okazuje się wręcz niemożliwe. W związku z tym należy uznać, że w chwili obecnej usługa faxowa nie jest realizowana.

Szybkość dostępu do Internetu. Osiągana rzeczywista szybkość transmisji jest kilkakrotnie mniejsza od typowych wartości osiąganych dla dostępu wdzwanianego. Otrzymane wyniki rażąco odbiegają od szybkości uzyskiwanych w sieci PSTN. Jeżeli uwzględnimy, że użytkownik płaci za czas połączenia a nie ilość odebranych danych, to jest to rozwiązanie kosztowne dla użytkownika.

Szybkość synchronizacji modemu PC równa 33 kbit/s, a wykorzystanie pasma 36%, co daje średnią prędkość na łączu 11,88 kbit/s. Maksymalna szybkość transmisji wynikająca z zastosowania modemu V.90 pozwala na osiągnięcie przepływności w kierunku „download” do 33,6 kbit/s., co uniemożliwia osiągnięcie wskaźnika do 56 kbit/s nawet w teorii.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezes UKE podejmie stosowne działania zmierzające do zapewnienia przez TP S.A. właściwego zakresu usług o wymaganych parametrach jakościowych dla abonentów przyłączonych do sieci TP za pomocą systemu GSM4F.

W załączeniu przedstawiamy szczegółowe informacje zawarte w raporcie z badań oraz informację o wartościach wskaźników jakości usług osiąganych w sieci TP S.A. za pierwsze półrocze 2007 r

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 9 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości