PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Zmiana decyzji PSI dla Tele2

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/zmiana-decyzji-psi-dla-tele2-4657.html
QR Code
Zmiana decyzji PSI dla Tele2

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 8 lipca 2008 r. dokonał zmiany wcześniejszej decyzji z dnia 30 marca 2007 r., w zakresie określenia użytkowników od jakich i do jakich może być kierowany ruch w oparciu o Płaską Stawkę Interkonektową (PSI) pomiędzy sieciami telekomunikacyjnymi Tele2 Polska Sp. z o.o. i Telekomunikacji Polskiej S.A.

W dniu 30 marca 2007 r. Prezes UKE dokonał dostosowania umowy łączącej Tele2 i TP do warunków zawartych w ofercie ramowej RIO 2006 w zakresie zasad rozliczeń za ruch telekomunikacyjny w oparciu o Płaską Stawkę Interkonektową. Następnie w dniu 25 kwietnia 2007 r. Prezes UKE dokonał sprostowania oczywistej omyłki zawartej w treści decyzji, polegającej na określeniu do jakiego typu połączeń stosuje się rozliczenia ruchu w oparciu o Płaskie Stawki Interkonektowe w zakresie zmiany sformułowania „od Abonentów TP” i „do Abonentów TP” na sformułowania „od Abonentów” i „do Abonentów”. Postanowienie to zostało uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 13 listopada 2007 r. (sygn. akt II SA/Wa 1653/07).

W dniu 4 stycznia 2008 r. Prezes UKE zmienił decyzję z dnia 30 marca 2007 r. w zakresie określenia użytkowników od jakich i do jakich może być kierowany ruch rozliczany w oparciu o PSI, poprzez zmianę sformułowania „od Abonentów TP” i „do Abonentów TP” na sformułowania „od Abonentów” i „do Abonentów”. Stosownie do art. 17 Prawa telekomunikacyjnego, Prezes UKE wydał niniejszą decyzję bez przeprowadzania postępowania konsultacyjnego i określił okres jej obowiązywania na 6 miesięcy od daty doręczenia.

W związku z faktem, iż okres obowiązywania decyzji z dnia 1 lutego 2008 r. minął w dniu 7 lipca 2008 r., w celu zapewnienia ciągłości rozwiązań przyjętych w powyższej decyzji, Prezes UKE w dniu 8 lipca 2008 r. docelowo określił użytkowników od jakich i do jakich może być kierowany ruch rozliczany w oparciu o PSI.

PSI dla abonentów WLR Tele2

Dotychczasowe brzmienie decyzji z dnia 30 marca 2007 r. ograniczało możliwość rozliczania ruchu w oparciu o Płaską Stawkę Interkonektową wyłącznie do połączeń rozpoczynanych od Abonentów TP oraz do połączeń zakańczanych u Abonentów TP. Celem wydanej obecnie decyzji jest rozszerzenie użytkowników, od których i do których ruch może być rozliczany w oparciu o PSI , tak aby tymi zasadami rozliczeń objąć wszystkich abonentów Tele2.

Wydając decyzję z 8 lipca 2008 r. Prezes UKE w sposób jasny i klarowny określił, że rozliczenia ruchu w oparciu o PSI obejmują usługi rozpoczęcia połączeń od Abonentów lub zakończenia połączeń do Abonentów przyłączonych do sieci telekomunikacyjnej TP i Tele2. W konsekwencji oznacza to, że rozliczenia usług w oparciu o PSI mają zastosowanie również do Abonentów, na rzecz których Tele2 świadczy usługi abonamentu na bazie usługi hurtowego dostępu do sieci TP (WLR - Wholesale Line Rental).

W pozostałym zakresie decyzja z dnia 30 marca 2007 r. pozostała bez zmian. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

W ocenie Prezesa UKE obecna zmiana powinna przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także umożliwić Tele2 stworzenie oferty dla swoich abonentów, która mogłyby konkurować z ofertą detaliczną TP.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 5 i 8 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości