PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > PLUS zmienia regulamin - możesz zerwać umowę z operatorem

PLUS zmienia regulamin - możesz zerwać umowę z operatorem

ARTYKUŁ JEST MATERIAŁEM ARCHIWALNYM Z 2011 ROKU I NIE JEST ON AKTUALNY.

Plus zmienia regulamin świadczenia swoich usług, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku. Tym samym w świetle obowiązujące w Polsce prawa klienci będą mogli wypowiedzieć umowę bez ponoszenia kar z tytułu rozwiązania umowy na czas określony.

Zmiana regulaminu spowodowana jest kontrolą UOKiK u wszystkich operatorów – tylko Plus w pełni współpracował z urzędem i toku postępowania "wypracował" kształt obecnego regulaminu w drodze konsultacji z UOKiK.

Z powodu licznych zapytań czytelników postanowiliśmy przygotować serwis, który pomoże w przebrnięciu przez wszystkie formalności. Dołożymy wszelkich starań by odpowiedzieć obiektywnie na każde zadane pytanie.

Klienci operatora mogą rozwiązać umowę najpóźniej 7 dni od chwili terminu płatności rachunku , w którym przesłana będzie informacja o zmianie regulaminu. Obowiązuje jednak miesięczny okres wypowiedzenia liczony od pierwszego dnia cyklu rozliczeniowego, po którym nastąpiło złożenie wypowiedzenie umowy.

Operator planuje również pod koniec czerwca poinformować publicznie - w prasie o zmianie regulaminu i wszelkich konsekwencjach.

Pewne jest już również to, że wszystkie nowe umowy z Plusem od początku maja uwzględniają zmiany regulaminu, więc nie możliwości kupienia telefonu w promocji, a później wypowiedzenia bezkarnie umowy.

ARTYKUŁ JEST MATERIAŁEM ARCHIWALNYM Z 2011 ROKU I NIE JEST ON AKTUALNY.

Specjalnie dla naszych czytelników załączamy dokumenty, które pozwolą na zerwanie umowy bez ponoszenia kosztów.

Pobierz wzór rozwiązania umowy
Obejrzyj pismo rozsyłane do klientów Plusa

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Stracę numer?
  Nie, jeżeli na czas złożysz wniosek o przeniesienie numeru do innego operatora. Nie możesz przenieść swojego numeru w ramach oferty w Plusie (nie możesz np. migrować z numerem do Simplusa).
 2. Otrzymuję rachunki w postaci elektronicznej (eBok), gdzie znajdę pismo z informacją o zmianie regulaminu?
  Informacje znajdują się w zakładce: Rozliczenia i pakiety -> Rachunek elektroniczny -> Lista plików do pobrania -> List przewodni
 3. !!!UWAGA!!!

 4. Co zrobić gdy konsultant nie chce w salonie lub punkcie sprzedaży przyjąć wypowiedzenia umowy?
 5. Każdy konsultant – niezależnie od tego, czy to pracownik operatora, czy też salonu należącego do jednego z partnerów operatora – ma obowiązek przyjęcia wypowiedzenia umowy.

  Nie jest prawdą, że takie rozwiązanie trzeba składać tylko w firmowym salonie operatora.

  Nie jest prawdą, że "system właśnie się zawiesił".

  Obowiązkiem konsultanta jest jedynie przyjęcie wniosku – wysłanie faksem, rejestracja w systemie – oraz wydanie fotokopii ze stemplem potwierdzającym datę przyjęcia.

  Nie jest również prawdą, że jeśli otrzymali Państwo pismo informujące o możliwości rozwiązania umowy zapłacicie karę.

  Rolą konsultanta jest wyłącznie przyjęcie rozwiązania umowy i poświadczenie tego faktu.

 6. Co muszę zrobić jeśli chcę zerwać umowę?
  1) Udajesz się do nowego operatora w celu uzyskania zaświadczenia o technicznej możliwości "przyjęcia" numeru telefonu do nowej sieci,
  2) Z zaświadczeniem oraz wydrukowanym Wypowiedzeniem należy udać się do salonu Plusa,

  WAŻNE: Wypowiedzenie w Plusie musisz złożyć SAMODZIELNIE niezwłocznie i osobiście w salonie Plusa lub wysłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na adres korespondencyjny Operatora - okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie umowy.

  3) Tuż przed końcem trwania umowy można udać się do nowego operatora w celu podpisania umowy lub (tylko) odebrania karty SIM (w przypadku usług pre-paid).

  UWAGI: procedura może wyglądać nieznacznie inaczej jeśli przenosimy usługi do różnych operatorów - Orange stosuje politykę "jednej wizyty" przydzielając tzw. numer tymczasowy (zarówno w ofercie pre-paid, jak abonamentowe), w Play numer tymczasowy dostępny jest tylko dla usług abonamentowych.

 7. W jaki sposób powinienem dostarczyć pismo?
  Wypowiedzenie musisz złożyć SAMODZIELNIE i osobiście w salonie Plusa lub wysłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na adres korespondencyjny Operatora.
 8. Czy możliwość rozwiązania umowy bez konsekwencji dotyczy także Mix Plus'a?
  Nie, możliwość ta według informacji, które podaje operator nie należy się klientom oferty "Mix".
 9. Czy możliwość rozwiązania umowy bez konsekwencji dotyczy także iPlus'a?
  Tak, można zerwać bez konsekwencji umowę dotyczącą usługi internetu bezprzewodowego iPlus.
 10. Czy mogę zerwać umowę dotyczącą wielu numerów / kilka umów jednym pismem?
  Tak, można zerwać bez konsekwencji umowę dotyczącą usługi internetu bezprzewodowego iPlus. Najważniejsze by forma pisemna została zachowana. Wszystkie numery telefonów powinny znaleźć się na wypowiedzeniu.

ARTYKUŁ JEST MATERIAŁEM ARCHIWALNYM Z 2011 ROKU I NIE JEST ON AKTUALNY.

Zapoznaj się z podstawą prawną:

Prawo telekomunikacyjne: Art. 59 ( Dz.U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

 1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, podanym do publicznej wiadomości i dostarczanym nieodpłatnie abonentowi wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie.
 2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych powiadamia abonenta o każdej zmianie w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.
 3. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do przedłożenia regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie przez niego określonym oraz każdorazowo po dokonaniu w nim zmian.

Kodeks Cywilny: Art. 384(1).
Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie zerwania umowy bądź przeniesienia numeru napisz do nas na adres redakcja@pasjagsm.pl bądź zadzwoń na nasz całodobowy numer interwencyjny: (0 22) 489 42 42

Portal i redakcja PasjaGSM.pl nie sugeruje zmiany operatora - każdy klient sieci Plus musi podjąć decyzję, którą proponujemy dokonać na podstawie analizy kosztów. Redakcja PasjaGSM.pl oraz Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne wynikające z zastosowania opisywanych wzorów.

ARTYKUŁ JEST MATERIAŁEM ARCHIWALNYM Z 2011 ROKU I NIE JEST ON AKTUALNY.

Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31